Uzavírka mostu v Hamrech

Zpráva pro občany!

 

Most přes řeku u Březinova mlýna na silnici 1/19 je velmi špatném stavu a proto Řiditelství silnic a dálnic přistoupí k jeho generální opravě. Bohužel se oprava nedá provádět po jednotlivých jízdních pruzích a okolí mostu je tak stísněno, že se nedá využít provizorního přemostění v jiném místě. K požadavku, aby se oprava prováděla po polovinách, nebo aby se zajistilo provizorní přemostění krajský úřad odbor dopravy uvádí: Daný požadavek nelze akceptovat, neboť v místě stavby je velmi stísněný prostor a tedy není možné danou stavbu provádět po polovinách či využít provizorní přemostění.

 

Oprava mostu začne 3. 4. 2017 a potrvá do 13. 8. 2017. Uzavírka bude úplná!

 

Pro obyvatele naší obce to znamená, že každý kdo má trvalý pobyt v obci Hamry nad Sázavou může využívat trasu přes kamenný most po místní komunikaci od silnice 1/19 ( z Leskovic) k silnici III/01843 (u hasičské zbrojnice Hamry n.S). Při policejní kontrole, které budou velmi časté, se prokážete občanským , nebo jiným průkazem, kde je uvedena adresa. Pro nákladní dopravu a ostatní automobily bude tato komunikace uzavřená. Pokud k někomu pojede těžký náklad dovážející nákladním autem je třeba do těchto částí obce vjíždět tak, aby se nepřejížděl kamenný most! Pro občany, kteří pracují v Hamrech nad Sázavou, pro majitelé nemovitostí v zahrádkářské kolonii „Pod Křivákem“, kteří nemají v obci trvalý pobyt a potřebují tuto trasu použít, bude obecní úřad vydávat povolenky, vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod.

Autobusy, jedoucí do Přibyslavi, Nížkova, Jihlavy pojedou přes Nové Veselí, Matějov do Sázavy a naše zastávky Horní Hamry a Leskovice se nebudou obsluhovat!

Žádáme občany o pochopení a o trpělivost.

 

Hubert Křesťan – starosta obce