Oznámení firmy ZDAR

Vážení cestující,

od 1. 1. 2018 přistoupila naše společnost, po jednání s krajskými úřady, k úpravě jízdních řádů regionálních linek. Došlo komezení dopravy na komerčních linkách, které jsou vedeny přes území více krajů. Kraj Vysočina tyto spoje hradí pouze po svém území a na území okolních krajů, bohužel k dohodě o úhradě nedošlo. Naše společnost vyhodnotila výhodnost spojů a připravila nové vedení spojů. Spoje, které jsou zachovány na území mimo kraj Vysočina, jsou i nadále vedeny na komerční riziko dopravce. Od začátku roku 2018 tedy dojde k následujícím změnám regionálních linek. Doprava směr Pardubice, Hradec Králové bude zajištěna v přímém spojení v pondělky, pátky a neděle, v ostatní pracovní dny bude doprava zajištěnas přestupem ve Ždírci nad Doubravou. Doprava do Brna bude změněna následovně: Přímé spojení ze Svratky přes Nového Města na Moravě bude zajištěno pouze v neděli. Přímé spojení ze Žďáru nad Sázavou bude omezeno částečně, zkrácením některých spojů do Velké Bíteše a zde s možností přestupu dále směr Brno. Přímé spojení z Bystřice nad Pernštejnem bude zachováno v neděli a jedním párem spojů v pracovní dny. V ostatních případech je spojení zajištěno s přestupem na vlak (Tišnov, Nedvědice).
Na linkách vkraji Vysočina dojde k doplnění spojů. S novým spojením se cestujícím nabízí na linkách Svratka –Polička, Dolní Rožínka – Nové Město na Moravě, z Nového Města na Moravě do Jimramov, Zubří, Jiříkovic, ve směru ze Žďáru nad Sázavou do Bobrové, Hamrů nad Sázavou, Sněžného, Lhotky, Přibyslavi, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše, Jihlavy. V oblasti Velkého Meziříčí přibyly spoje např. do Osové Bítýšky, Hodova, Křoví, Tasova a Jihlavy. V oblasti Bystřice nad Pernštejnem dojde kposílení spojů mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Rovečným. Vybrané linky budou obsluhovat nové zastávky v Bystřici nad Pernštejnem -Novoměstská, Výrobní. Pro cestující z oblasti Bystřice, kteří směřující do Kuřimi zůstává doprava beze změny, toto spojení bude díky domluvě obou krajů a společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. zachováno a finančně podporováno.

Nové jízdní řády naleznete na www.idos.cz  nejdříve od 20.12. 2017.