Upozornění vlastníkům lesa

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích (od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí)

 

Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech.

V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2018, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví.

 

Závěrem připojujeme odkaz na instruktážní film o kůrovci:

https://www.youtube.com/watch?v=B9F6_un8TTg&feature=youtu.be