Vánoční koncer scholy Calandrella

Tradiční svatoštěpánský koncert v netradičním kabátu. Schola Calandrella slaví 10. výročí opravdu originálně. Odkaz na vánoční koncert najdete buď na stránkách farnosti Nížkov nebo na facebooku Petry Ločárkové a dalších účastníků. Schola Calandrella přeje příjemný poslech.

Odkaz: https://youtu.be/kIxCPFA_rOY

Calandrella