Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

Ochranne pasmo

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin