Usnesení ze schůzí

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 31.10.2018

                                                                     Obec Nížkov  Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 31. 10. 2018 v 19.00 hod.  č. j. ZO/8/2018 I. Zastupitelstvo obce schválilo: Program schůze. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 0. Vysázení lípy k 100….
Číst více