Pověřenec pro ochranu osobních údajů

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Nádražní 21

591 01  Žďár nad Sázavou

e-mal: GDPR@akkliment.cz

telefon: +420 776 233 879