Historické fotografie

1. 19005b. kolem r. 19083. odeslaná 190412. 191714. odeslaná 191936. po r. 19709. 1915Veduta Buková Veduta Nížkov Veduta Špinov