Historie obce

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad. Po pěti letech je však jejich opat Slávek odvolal zpět z důvodu velmi tvrdých životních podmínek a také zřejmě kvůli nárokům olomouckých biskupů na toto území. Dřevěný kostel však zůstal, dlouhý čas se mu říkalo „na Mníšku“ a vesnici pak „Mníškov“. Z důvodu špatné výslovnosti byl v pozdějších letech název změněn na „Nížkov“.

Klášter byl později založen ve Žďáře a v Nížkově vznikl jen raně gotický kostel na místě dřevěného.

Raněgotický kostel sv. Mikuláše vznikl ve 2. pol. 13. stol. a v roce 1753 byla přistavěna barokní loď a zvýšena věž. Jednolodí má pětiboce uzavřený presbytář, sakristie je sklenuta sklípkově, presbytář síťově a žebrově, jižní kaple valeně. V sakristii se zachovalo gotické okénko. Ze tří oltářů je hlavní sv. Mikuláše, vedlejší Panny Marie a sv. Václava. Před hlavním oltářem visí dřevěný kříž. Dřevěná renesanční křtitelnice vznikla kolem roku 1600, náhrobní kameny pocházejí ze 16. ? 18. stol. Kazatelna je barokní, zdobená.

Před západním průčelím kostela stojí kostnice z roku 1709 s jehlancovou střechou. O její výstavbu se přičinil děkan Heberlandt. Uvnitř jsou vyrovnané čtyři hranice (2x2x2,5 m) z lebek a kostí téměř 8 000 osob. Podle tradice je ozdobně urovnal slepý mládenec po válce sedmileté (1741), kdy v okolí řádily velké epidemie a umírali tu vojáci v lazaretech. Pod Nížkovem byly objeveny podzemní chodby (jedna vede z č. p. 8 pravděpodobně do kostela). Před starobylou farou mansardovou střechou stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1869, žulový kříž je z roku 1850.

Boží muka z roku 1748 při silnici k Sázavě jsou ukázkou lidového baroka. Podobná z roku 1741 stála v obci, na původním podstavci je dnes zasazen mramorový kříž. Obě stavby měly připomínat začátek a konec morové rány (1741-1748).

V obci je klenutý kamenný most z roku 1889, jiný klenutý se nachází „U Červeného mlýna“, přemosťuje řeku Sázavu asi 3 km od Nížkova u železniční zastávky.