Historické památky

Kostel sv. Mikuláše

Byl postaven v raně gotickém stylu asi v roce 1245[6] na místě dřevěného kostelíku. Barokně a klasicisticky byl přestavěn v letech 1753 – 1754 a byla k němu přistavěna barokní loď. Zvýšení proběhlo u hranolové věže. Kostel má tři oltáře, hlavní je zasvěcen svatému Mikuláši, vedlejší jsou pod patronátem Panny Marie a sv. Václava. Před hlavním oltářem visí dřevěný kříž a nachází se zde i dřevěna renesanční křtitelnice pocházejí z roku 1600. Další informace zde.

 

Kostnice

Je známá mimořádně početnou sbírkou kostí, jednou z největších na světě. Nachází se při západním průčelí kostela. Pochází z roku 1709, uvnitř stojí čtyři hranice (2 × 2 × 2,5 m) z lebek a kostí přibližně 8 000 osob. Ve válce o habsburské dědictví (1740-1742) zřídili v obci velký císařský polní lazaret pro všechna bojiště. Kosterní pozůstatky tak pochází od císařských vojáků, ale i od Sasů, Francouzů, Bavorů, Prusů i od místního obyvatelstva. Podle pověsti kosti takto ozdobně srovnal slepý mladík. Byla vybudována na popud tehdejšího děkana A. Haberlandta.

Kostnice v Nížkově

Kostnice v Nížkově

 

Podzemní chodby

Nacházejí se pod obcí, nejznámější vede z domu čp. 8 do kostela.V současné době jsou nepřístupné.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Stojí před farní budovou a obci ji věnovali v roce 1869 manželé Neubauerovi z č.p. 40

Svatý Jan

Svatý Jan Nepomucký

 

Fara v  Nížkově

Fara v Nížkově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boží muka

Jedny se nacházejí na pravé straně silnice k Sázavě /prochází jimi vrstevnice 550 m n. m./, datovány jsou z roku 1748 a jsou názornou ukázkou lidového baroka. Druhé stály v obci od roku 1741. Po jejich zničení byl do původního podstavce zasazen mramorový kříž. Obě skulptury symbolizují začátek a konec morové epidemie.

Boží muka nad obcí

Boží muka nad obcí

Boží muka v obci

Boží muka v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenné kříže

V okolí Nížkova jich stojí několik. Pocházejí vesměs z 18. a 19. století. Většinou byly vytesány z kamenolomu Štejnice u Sázavy.

Kříž u kostela sv. Mikuláše

Kříž u kostela sv. Mikuláše

Kříž u Poděšínského potoka

Kříž u Poděšínského potoka

Kříž na cestě k zastávce ČD

Kříž na cestě k zastávce ČD

Druhý kříž na cestě k zastávce ČD

Druhý kříž na cestě k zastávce ČD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenné mosty

Jeden se klene nad Poděšínským potokem,100 m pod návsí ve směru na Polnou. Byl postaven v roce 1889. Další kamenný most postavený nad řekou Sázavou se nachází u červeného mlýna.

Most u červeného mlýna

Most u červeného mlýna

Most nad poděšínským potokem

Most nad poděšínským potokem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červený mlýn 

Stojí asi 3 km severně od obce v blízkosti železniční zastávky a patří mezi nejstarší mlýny na Sázavě, byl několikrát přestavovaný. Ve mlýně je funkční vodní turbína využitá k výrobě elektrické energie.

Červený mlýn

Červený mlýn

 

Kaple panny Marie ve Špinově

Historie kaple a další informace jsou  zajímavě popsané na stránkách farnosti Nížkov.

Kaple panny Marie ve Špinově

Kaple panny Marie ve Špinově

 

Kaple svatého Floriána v Bukové

Historie kaple a další informace jsou  zajímavě popsané na stránkách farnosti Nížkov.

Kaple svatého Floriána v Bukové

Kaple svatého Floriána v Bukové