Hlášení 18.2.2019

Upozorňujeme vlastníky lesů, že si mohou na obecním úřadě vyzvednout k vyplnění tiskopisy souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za rok 2018. Termín pro předání na Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí je do 31.3.2019.