Hlášení 16.3.2020

Sdělení duchovní správy římskokatolické farnosti Nížkov 16.3.2020

Duchovní správa římskokatolické farnosti Nížkov s politováním oznamuje, že na základě dalšího zhoršení situace je pro veřejnost s výjimkou pohřbů zcela uzavřen farní kostel v Nížkově a stejně se ruší všechny schůzky společenství na faře.

V odůvodněných případech zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí.

Prosíme pamatujme, jak modlitbou, tak například telefonátem, zvláště na ty, kdo žijí osamoceně.