Knihovna

Knihovna je umístěna v budově prodejny COOP – zadní vchod
Výpůjční doba: každé úterý 12.30 – 15.00 hodin

Odkaz: www.nizkov.knihovna.info

Půjčování knih je bez poplatku.