Kulturní, sportovní a společenské akce

Datum                Akce                                                                                                 Pořadatel

 • 28.12.2022      16:45 – 18:15 hodin  Bruslení na stadionu ve Žďáru nad Sázavou              Český svaz žen
 •   7. 1.2023       od 9 hodin  Tříkrálová sbírka ve farnosti Nížkov                                       Charita Česká republika
 • 21. 1.2023       od 20 hodin Maškarní ples v sokolovně, hudba Maraton                           T.J. Sokol Nížkov
 • 22. 1.2023       od 14 hodin  Dětský karneval s Milanem Řezníčkem v sokolovně              ZŠ Nížkov
 • 17. 2.2023       10:00 – 11:30 hodin Masopustní průvod dětí po Nížkově                            MŠ Nížkov
 • 11. 3.2023        Okrskový hasičský ples v sokolovně                                                      Sbor dobrovolných hasičů
 • 21. 4.2023 až
 • 23. 4.2023        Pouť na návsi                                                                                      Obec Nížkov
 • 22. 4.2023        Pouťová zábava v sokolovně, hudba Beat band                                        T.J. Sokol Nížkov
 • 28. 4.2023        dopoledne Vynášení Moreny dětmi v Nížkově                                           MŠ Nížkov
 • 29. 4.2023        od 8:00 hodin Přespolní běh u nížkovského koupaliště                              T.J. Sokol Nížkov
 •  4. 6.2023         Dětské sportovní odpoledne u koupaliště v Nížkově                                  Cěský svaz žen
 • 10. 6.2023        Hasičská soutěž na výletišti v Nížkově                                                    Sbor dobrovolných hasičů
 • 10. 6.2023        8:00 – 12:00 Turnaj v malé kopané pro žáky vesnických škol v regionu       ZŠ Nížkov
  na hřišti u koupaliště
 • 23. 6.2023        8:00 – 12:00 Turnaj v malé kopané pro žáky vesnických škol v regionu       ZŠ Nížkov
  na hřišti u koupaliště
 • 29. 6.2023        od 16:00 hodin Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy v jídelně základní školy    ZŠ Nížkov
 • 30. 6.2023        od 8:00 hodin Slavnostní ukončení školního roku 2022/23
  na hřišti za sokolovnou                                                                                                  ZŠ nížkov
 • 18. 8.2023        letní kino na výletišti u koupaliště                                                            Česká svaz žen