Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

PDF Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích – 2 MB