Obecně závazná vyhláška č.1/2015 – Komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

obecně závazná vyhláška č.1-2015