Povinné informace

 1. Oficiální název: Obec Nížkov
 2. Důvod a způsob založení:   Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 3. Organizační struktura: Odkaz -Obec Kontakt
 4. Kontaktní spojení:   Odkaz – Obec Kontakt
 5. Případné platby můžete poukázat: č.ú. 6121751/0100
 6. IČO: 00294870
 7. DIČ: CZ00294870
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  Odkaz – Rozpočet
 9. Žádosti o informace
  osobně na OÚ – úřední hodiny
  písemně – adresa
  elektronická podatelna: obec@nizkov.cz
 10. Příjem žádostí a dalších podání: jako v bodě 9
 11. Opravné prostředky: jako v bodě 9
 12. Formuláře osobně na OÚ – úřední hodiny
 13. Návod na řešení nejrůznějších životních situací:
 14. Nejdůležitější předpisy:
  Zákon č. 128/2000 Sb.
  Zákon č. 106/1999 Sb.
  Obecně závazné vyhlášky obce – odkaz Vyhlášky
  Organizační řády a předpisy (k nahlédnutí na OÚ)
 15. Sazebník za poskytování informací: –
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Seznam organizací:

ZŠ Nížkov
MŠ Nížkov
SDH Buková
SDH Nížkov
SDH Špinov
ČSŽ Nížkov
Myslivecký spolek Nížkov
Tělocvičná jednota Sokol Nížkov
ČSCH Nížkov