Rozpočtové opatření č. 1

rozpočtové opatření 1-2023