Rozpočtové provizorium – SVK Žďársko

Rozpočtové provizorium SVK ZR na 1.Q 2020