SVK Žďársko – schválený závěrečný účet , rozpočtové opatření č.2

Shválený závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2021

Rozpočtové opatření č. 2