Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 31.3.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 31. 3. 2017 v 1900 hodin

čj.: ZO/3/2017

Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 2. Směnou smlouvu na směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví obce Nížkov parc. č. 243 o výměře 29 281 m2 v k. ú. Březí nad Oslavou a parc. č. 700 o výměře 5 028 m2 v k. ú. Obyčtov za pozemky v majetku firmy LDO Přibyslav, Ronovská 338, Přibyslav p. č. 1 452 o výměře 268 m2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 o výměře 757 m2 v k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou, p. č. 814 o výměře 1 211 m2, p. č. 815 o výměře 16 122 m2, p. č. 816/1 o výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 o výměře 2 572 m2 a p. č. 872 o výměře 6 404 m2 v k. ú. Obyčtov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 3. Prodej stavební parcely p. č. 943/80 v k. ú. Nížkov … a zřízení věcného předkupního práva na stavební parcelu p. č. 943/80 pro obec Nížkov. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 4.
 4. Nákup příkopového ramene Marolin M 400. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 5. Výstavbu technického zázemí obce – haly na techniku a sběrného místa a zadání vypracování projektové dokumentace. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 6. Výstavbu příjezdové cesty k technickému zázemí obce a zadání vypracování projektové dokumentace. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 7. Částečnou demolici hospodářské přístavby domu č. p. 40. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 8. Dar 10 tisíc Kč Centru Zdislava Nové Město na Moravě. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 9. Dar 20 tisíc Kč Karmel Sázava, z. s., Sázava 180. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 10. Opravu vybavení dětských hřišť v Nížkově, v Bukové a ve Špinově. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 11. Rozpočtové opatření číslo 1/2017 ze dne 31. 3. 2017 rozpočtové změny číslo 1 – 8. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 12. Smlouvu na příspěvek na projektovou dokumentaci na akci „Nížkov – rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1“ ve výši 55 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 13. Smlouvu na příspěvek na projektovou dokumentaci na akci „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“ ve výši 70 tisíc Kč. Zastupitelstvo obce Nížkov schválilo tento výdaj jako změnu v rozpočtu. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.
 14. Vypracování projektové dokumentace a zasíťování stavebních parcel p. č. 943/88, 943/92 a 943/91. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 4.

 

 1. Zastupitelstvo obce projednalo:
 1. Směnu pozemků v podílovém vlastnictví obce Nížkov parc. č. 243 o výměře 29 281 m2 v k. ú. Březí nad Oslavou a parc. č. 700 o výměře 5 028 m2 v k. ú. Obyčtov za pozemky v majetku firmy LDO Přibyslav, Ronovská 338, Přibyslav p. č. 1 452 o výměře 268 m2 v k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 o výměře 757 m2 v k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou, p. č. 814 o výměře 1 211 m2, p. č. 815 o výměře 16 122 m2, p. č. 816/1 o výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 o výměře 2 572 m2 a p. č. 872 o výměře 6 404 m2 v k. ú. Obyčtov.
 2. Žádost o prodej stavební parcely p. č. 943/80 v k. ú. Nížkov.
 3. Nákup komunální techniky – příkopového ramene na údržbu zeleně.
 4. Možnosti vybudování příjezdové cesty k technickému zázemí obce, k hale na techniku a sběrnému místu.
 5. Žádost Centra Zdislava Nové Město na Moravě o podporu.
 6. Žádost Karmel Sázava, z. s., Sázava 180 o dar.
 7. Návrh pana … na doplnění dopravního zařízení v lokalitě u domu č. p. 223.
 8. Cenovou nabídku na opravu vybavení dětských hřišť v Nížkově, v Bukové a ve Špinově.
 9. Rozpočtové opatření číslo 1/2017 ze dne 31. 3. 2017 rozpočtové změny číslo 1 – 8.
 10. Smlouvu na příspěvek na projektovou dokumentaci na akci „Nížkov – rekonstrukce vodovodu, řad A4, A1-3-1“ ve výši 55 tisíc Kč.
 11. Smlouvu na příspěvek na projektovou dokumentaci na akci „Nížkov – rekonstrukce výtlačného řadu vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“ ve výši 70 tisíc Kč.
 12. Možnost zasíťování stavebních parcel p. č. 943/88, 943/92 a 943/91.
 13. Možnosti výstavby zázemí u víceúčelového hřiště za sokolovnou.

 

III. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Kontrole bývalé skládky na „Kozlovce“ Odborem životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou.
 2. Cenové nabídce na vytvoření kalendáře Nížkov 2018.
 3. Prováděných úpravách okolí víceúčelového hřiště.
 4. Tom, že kolaudace víceúčelového hřiště proběhne 7. 4. 2017.
 5. Proběhlém auditu.
 6. Jednáních, která by měla vést k založení Mikroregionu Žďársko.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 12. 5. 2017 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner  ,David Toufar

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce