Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 8.9.2017

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 8. 9. 2017 v 1900 hodin ve Špinově

 

čj.: ZO/6/2017

 

 1. Zastupitelstvo obce schválilo:
 2. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Návrh na změnu katastrální hranice mezi Obcí Nové Dvory a Obcí Nížkov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Dotaci pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou na rok 2017 ve výši 22 tisíc Kč. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Prodej pozemku p. č. 1758/5 v k. ú. Nížkov o výměře 89 m2 … za cenu 260,- Kč (včetně DPH) za m2. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 6. Prodej pozemku p. č. 943/93 v k. ú. Nížkov o výměře 466 m2 … za cenu 260,- Kč (včetně DPH) za m2. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 7. Rozpočtové opatření číslo 7/2017 ze dne 8. 9. 2017 rozpočtové změny číslo 21 – 25. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 8. Realizaci povrchu víceúčelového hřiště ve Špinově firmou Linhart spol. s r. o. – sportovní stavby. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 9. Že přípravné práce při realizaci výstavby víceúčelového hřiště ve Špinově provede firma DP stavební, Špinov. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

 1. Zastupitelstvo obce neschválilo:
 2. Prodej části pozemku p. č. 881/2 v k. ú. Nížkov o výměře cca 81 m2 panu …. Hlasování: pro 0, proti 10, zdržel se 4, nepřítomen 0, omluven 1.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Dohodu o změně katastrální hranice mezi Obcí Nové Dvory a Obcí Nížkov.
 2. Žádost Oblastní charity Žďár nad Sázavou o dotaci.
 3. Prodej pozemku p. č. 1758/5 v k. ú. Nížkov o výměře 89 m2 za cenu 260,- Kč (včetně DPH) za m2.
 4. Prodej pozemku p. č. 943/93 v k. ú. Nížkov o výměře 466 m2 za cenu 260,- Kč (včetně DPH) za m2.
 5. Prodej části pozemku p. č. 881/2 v k. ú. Nížkov o výměře cca 81 m2.
 6. Rozpočtové opatření číslo 7/2017 ze dne 8. 9. 2017 rozpočtové změny číslo 21 – 25.
 7. Cenové nabídky na realizaci povrchu hřiště ve Špinově.
 8. Možnost zaměstnání dalšího provozního zaměstnance obce.
 9. Možnost vybudování přívodu vody a elektřiny k márnici na hřbitově v Nížkově.
 10. Možnost rekonstrukce veřejného osvětlení v Bukové.
 11. Možnost zastřešení vchodu prodejny COOP v Bukové a vybudování bezbariérového přístupu.

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:
 2. Žádosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou o možnost převodu majetku v DPŽ Nížkov na obec.
 3. Nabídce na zřízení nového mobilního rozhlasu.
 4. Nutnosti zaměření rybníka ve Špinově, aby se mohl vypracovat projekt na výstavbu víceúčelového hřiště ve Špinově.
 5. Realizovaném výběrovém řízení na rekonstrukci vodovodu v ulici pod mateřskou školou.
 6. Jednání mimořádné schůze LD v Polné. Vzhledem k ekonomické situaci si LD v Polné bude muset otevřít investiční úvěr. V roce 2017 bude vyplaceno na jeden podíl 1 800,- Kč.
 7. Průběhu částečného auditu. Audit bez závad.
 8. Průběhu prázdninového provozu víceúčelového hřiště v Nížkově.
 9. Přípravě sportovního areálu v Bukové.
 10. Možnosti vybudování sběrného místa u zamýšlené technické haly v Nížkově.
 11. Tom, že zasíťování nových parcel v lokalitě Loučka je zadáno, budou se připravovat projekty.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 13. 10. 2017 v 19 hodin v Bukové.

 

 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš

 

Josef Ločárek

 

 

 

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce