Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 19.1.2018

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 19. 1. 2018 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/1/2018

 I.  Zastupitelstvo obce schválilo:

  1. Program schůze. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluven 1.
  2. Přidělení stavební parcely p. č. 943/91 v k. ú. Nížkov manželům … a zřízení věcného předkupního práva na stavební parcelu p. č. 943/91 pro obec Nížkov. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1, omluven 1.
  3. Přidělení stavební parcely p. č. 943/92 v k. ú. Nížkov slečně … a panu … a zřízení věcného předkupního práva na stavební parcelu p. č. 943/92 pro obec Nížkov. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

 II.  Zastupitelstvo obce neschválilo:

  1. Přidělení stavební parcely p. č. 943/92 v k. ú. Nížkov slečně … a panu … . Hlasování: pro 1, proti 0, zdržel se 13, nepřítomen 0, omluven 1.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

  1. Žádost slečny … a pana … ze dne 9. 5. 2017 o prodej stavební parcely p. č. 943/91 v k. ú. Nížkov.
  2. Žádosti slečny … a pana … ze dne 18. 4. 2017 o prodej stavební parcely p. č. 943/92 v k. ú. Nížkov a žádost slečny … a pana … ze dne 15. 1. 2018 o prodej stavební parcely p. č. 943/92 v k. ú. Nížkov.
  3. Nutnost rekonstrukce veřejného osvětlení v Bukové a ve Špinově.
  4. Nutnost nákupu techniky na zimní údržbu chodníků.
  5. Připomínky k návrhu Územního plánu obce Nížkov.

 VI.  Zastupitelstvo obce bylo informováno:

  1. O průběhu jednání o dalších možnostech získání pozemků pro výstavbu rodinných domků.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 2. 3. 2018 v 19 hodin.

 

 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner

Věra Havlíčková

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce