Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 31.10.2018

                                                                     Obec Nížkov

 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 31. 10. 2018 v 19.00 hod.

 č. j. ZO/8/2018

I.

Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1, omluveni 0.
 2. Vysázení lípy k 100. výročí vzniku republiky. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 0.

II.

Zastupitelstvo obce jmenovalo:

 1. Zapisovatelem zápisu z jednání paní Mgr. Martu Novotnou. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 2. Ověřovatelem zápisu pana Bohuslava Bruknera. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Ověřovatelem zápisu paní Jaroslavu Dočekalovou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.

 III.

Zastupitelstvo obce zvolilo:

 1. Starostou obce pana Josefa Vlčka jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce pro výkon této funkce. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 2. Místostarostou obce pana Petra Němce. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 3. Členem rady obce pana Jaroslava Holcmana. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 4. Členkou rady obce paní Mgr. Martu Novotnou. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 5. Členem rady obce pana Jana Mokrého. Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 6. Předsedkyní finančního výboru paní Jaroslavu Dočekalovou. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 0.
 7. Předsedou kontrolního výboru pana Petra Novotného. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 8. Členem finančního výboru pana Miloslava Marka. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 9. Členem finančního výboru pana Davida Toufara. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 10. Členem kontrolního výboru pana Ing. Zdeňka Jeřábka. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.
 11. Členem kontrolního výboru pana Zdeňka Mokrého. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 0.

Termín příštího jednání zastupitelstva: 27. 11. 2018 v 19.00 hod.

 

Ověřovatelé:    Jaroslava Dočekalová

 

Bohuslav Brukner

 

 

 

 

 

 

Josef Vlček                                                                   Petr Němec

starosta obce                                                            místostarosta obce