Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 7.2.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 7. 2. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/1/2019

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 2. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období leden – prosinec 2019. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.
 3. Pořadí firem na realizaci zakázky „Skladovací hala obecní techniky v obci Nížkov“: 1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 5 982 901,- Kč), 2. místo: Aleš Dočekal, Nížkov 150, IČ 68734123, cena (cena včetně DPH 5 997 678,- Kč Kč), 3. místo:  Zdeněk Kolouch, Zelená 1295, 583 01 Chotěboř, IČ 16258525, cena 6 095 306,- Kč Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 4. Uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Skladovací hala obecní techniky v obci Nížkov“ s DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 5. Směnu obecních pozemků p. č. 191/67 o výměře 282 m2, p. č. 191/70 o výměře 462 m2 a část pozemku p. č. 191/68 o výměře 259 m2 v k. ú. Nížkov za pozemky ve vlastnictví ZD Nížkov p. č. 2194 o výměře 975 m2 a p. č. 236/1 o výměře 28 m2 v k. ú. Nížkov za podmínky rekultivace plochy, vyškrtnutí stavby z katastru nemovitostí a zpevnění štítu stodoly paní … . Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 6. Nákup části pozemku p. č. 585/25 o výměře cca 1 203 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) a p. č. 41/2 o výměře 23 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Nížkov za 300,- Kč za 1 m2 od pana … a paní … . Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 7. Souhlas s nákupem části pozemku p. č. 943/20 a 896/1 v k. ú. Nížkov o výměře 12 486 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) za 250,- Kč (včetně DPH|) za 1 m2 od pana … . Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 8. Souhlas s prodejem části pozemku p. č. 1758/4 v k. ú. Nížkov o výměře 200 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem) za 250,- Kč (včetně DPH) za 1 m2. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 9. Souhlas s prodejem pozemku p. č. 988 v k. ú. Nížkov o výměře 9 851 m2 za 18,- Kč (včetně DPH) za 1 m2 panu … . Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 10. Souhlas s nákupem části pozemku p. č. 939/1 v k. ú. Nížkov o výměře 3 500 m(bude upřesněno geometrickým plánem) za. 650,- Kč (včetně DPH) za 1 m2. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 11. Pronájem návsi na pouť 2019 a 2020 panu Františku Hubenému, Polní 361/9, Dobronín za 25 tisíc Kč na provozování atrakcí. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 12. Uzavření dohody s panem Františkem Hubeným, Polní 361/9, Dobronín ohledně podmínek provozování atrakcí na pouti v roce 2019 a 2020. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

 

II. Zastupitelstvo obce neschválilo:

 1. Uzavření pojištění právní ochrany obce. Hlasování: pro schválení uzavření pojištění 0, proti schválení uzavření pojištění 12, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

 

III. Zastupitelstvo obce Nížkov rozhodlo,
že nemá zájem o výstavbu větrných elektráren. Hlasování: pro zamítnutí záměru na výstavbu věrných elektráren 11, proti zamítnutí 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.

IV. Zastupitelstvo obce Nížkov vzalo na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise na zakázku „Skladovací hala obecní techniky v obci Nížkov“. Výsledek hodnocení:

 • 1. místo: DP stavební s. r. o., Špinov 25, 59212 Nížkov, IČ: 26898632 (cena včetně DPH 5 982 901,- Kč),
 • 2. místo: Aleš Dočekal, Nížkov 150, IČ 68734123, (cena včetně DPH 5 997 678,- Kč),
 • 3. místo:  Zdeněk Kolouch, Zelená 1295, 583 01 Chotěboř, IČ 16258525, (cena včetně DPH 6 095 306,- Kč).

V. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Nabídku firmy DAS na pojištění právní ochrany obce.
 2. Možnost vzniku pracovně právního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce Nížkov panem … . Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo podmínky uzavření dohody o provedení práce: maximální počet odpracovaných hodin = 300, odměna za hodinu práce = 100 – 150 Kč.
 3. Nabídku ZD Nížkov na směnu pozemků.
 4. Nabídku pana … a paní … na prodej části pozemku p. č. 585/25 v k. ú. Nížkov o výměře cca 1 203 m2 a 41/2 o výměře 23 m2 obci za 300,- Kč za 1 m2.
 5. Žádost pana … a paní … na koupi části pozemku p. č. 2046 a části pozemku p. č. 1691/4 v k. ú. Nížkov.
 6. Nabídku pana … na prodej části pozemku p. č. 943/20 a 896/1 v k. ú. Nížkov o výměře cca 12 486 mza 250,- Kč za 1 m2.
 7. Žádost pana … na koupi pozemku p. č. 988 v k. ú. Nížkov o výměře 9 851 m2 za 18 Kč.
 8. Nabídku pana … na prodej části pozemku p. č. 939/1 v k. ú. Nížkov o výměře 3 500 mza. 650,- Kč za 1 m2.
 9. Žádost pana Jana Navrátila, České Vrbné 1984 o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
 10. Žádost pana Jaroslava Holého, Kolný 6, Lišov o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.
 11. Žádost pana Františka Hubeného, Polní 361/9, Dobronín o provozování atrakcí na pouti v roce 2019.

 

VI. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Záměru výstavby větrných elektráren ve správním území obce Nížkov.
 2. Průběhu výběrového řízení na zakázku „Skladovací hala obecní techniky v obci Nížkov“. Nabídky zaslaly firmy: Aleš Dočekal, Nížkov 150, IČ 68734123, Zdeněk Kolouch, Zelená 1295, 583 01 Chotěboř, IČ 16258525 a DP stavební s. r. o., Špinov 25, 592 12 Nížkov, IČ: 26898632.
 3. Nutnosti vyřídit uzávěrku silnice na pouť a přemístění zastávky autobusu v době konání pouti.
 4. Přehledu splátek pachtovného za rok 2018 z LDO Přibyslav.
 5. Průběhu jednání Rady obce Nížkov v DPŽ Nížkov.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 22. 3. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Bohuslav Eliáš

Jan Mokrý

 

 

Josef Vlček                                                          Petr Němec

starosta obce                                                    místostarosta obce