Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 31.5.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 31. 5. 2019 v 1900 hodin ve Špinově

čj.: ZO/04/2019

 I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 2. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 3. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 4. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 5. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 6. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 7. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 8. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 9. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 10. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou obce paní … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 11. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 12. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 13. Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem obce panem … na období květen – prosinec 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 14. Vybudování nového dětského hřiště pro děti do šesti let na pozemku p. č. 943/103 v k. ú. Nížkov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.
 15. Pozvání zástupce komunikačního projektu Mobilní rozhlas na příští jednání zastupitelstva obce. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 16. Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru sloužícího k podnikaní (prodejna Buková) s COOP Velké Meziříčí. Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 3.
 17. Rozpočtové opatření číslo 6/2019 ze dne 31. 5. 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 18. Cenovou nabídku UNIPROJEKT Ing. Vábek na zpracování projektové dokumentace stavebních parcel v lokalitě Loučka IV. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 19. Návrh projektu na budovu zázemí hřiště v Bukové. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

II. Zastupitelstvo obce Nížkov bylo seznámeno s:

 1. Reakcí COOP Velké Meziříčí na požadavek, aby prodejna COOP Buková nebyla v případě nemoci, dovolené atd. prodavačky uzavřena.
 2. Průběhem přípravy projektové dokumentace na přípravu stavebních parcel v lokalitě Loučka IV.

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Možnost vzniku pracovně právního vztahu mezi obcí a neuvolněnými členy zastupitelstva obce Nížkov. Zastupitelstvo obce Nížkov stanovilo podmínky uzavření dohody o provedení práce: maximální počet odpracovaných hodin = 300, odměna za hodinu práce = 100,- Kč – 150,- Kč.
 2. Možnost vybudování nového dětského hřiště v Nížkově pro děti do šesti let.
 3. Možnosti technického řešení obecního rozhlasu v Nížkově.
 4. Možnost uspořádání ankety na výběr technického řešení obecního rozhlasu v Nížkově.
 5. Rozpočtové opatření číslo 6/2019 ze dne 31. 5. 2019.
 6. Možnosti a pravomoci obce při jednání s COOP Velké Meziříčí o provozování prodejny COOP v Bukové.
 7. Návrh projektové dokumentace na budovu zázemí u hřiště v Bukové.
 8. Možnost zasílání usnesení Rady obce Nížkov zastupitelům.
 9. Možnost výstavby venkovní posilovny.

 IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Jednání s ředitelkou Mateřské školy Nížkov a zástupkyněmi maminek paní … a paní … k otevření hřiště u Mateřské školy Nížkov pro veřejnost. Byl vypracován návrh provozního řádu. Po jeho odsouhlasení ředitelkou Mateřské školy Nížkov může být hřiště za podmínek uvedených v řádu otevřeno pro veřejnost.
 2. Doručení dopisu adresovaného Zastupitelstvu obce Nížkov s názvem Stanovisko. Odesílatelkami dopisu jsou paní … a paní … . Kopie dopisu byla předána všem zastupitelům obce.
 3. Průběhu stavby „Skladovací hala obecní techniky v obci Nížkov“.
 4. Tom, že 30. 5. 2019 proběhla kolaudace víceúčelového hřiště za sokolovnou.
 5. Jednání s Ing. Bohumilou Kadidlovou o projektu Pošta partner.
 6. Nutnosti označení zdravotního střediska v Nížkově.

 

Termín příštího jednání zastupitelstva: 21. 6. 2019 v 19 hodin.

 

Ověřovatelé: Ing. Zdeněk Jeřábek

Jaroslava Dočekalová

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce