Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 21.6.2019

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 21. 6. 2019 v 1900 hodin

čj.: ZO/5/2019

 

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 2. Podepsání smlouvy a zavedení platformy Mobilní rozhlas. Hlasování: pro 8, proti 2, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 3.
 3. Zahájení spolupráce se SATT Žďár nad Sázavou na vybudování připojení kabelové televize a internetu v Nížkově, případně v místních částech Buková a Špinov. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.
 4. Dotaci pro Mateřskou školu Nížkov z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání Šablony II jako příjem a výdaj obce. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 5. Výměnu oken a dveří v hasičské zbrojnici ve Špinově. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 6. Uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Vábkem na zpracování projektové dokumentace projektu Loučka IV. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.
 7. Rozpočtové opatření číslo 8 ze dne 21. 6. 2019. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 3.

II. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:

 1. Konzultantkou paní … na SMART CITY a SMART komunikaci (zástupkyně firmy Neogenia) s platformou Mobilní Rozhlas.
 2. Panem … ze společnosti SATT Žďár nad Sázavou s možnostmi vybudování připojení kabelové televize a internetu v Nížkově.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrhy na změnu územního plánu v k. ú. Buková.
 2. Možnosti obce na regulaci používání sekaček a motorových pil v neděli a ve svátek.
 3. Možnosti obce na regulaci hudební produkce v areálu výletiště.
 4. Žádost SDH Špinov o výměnu oken a dveří v hasičské zbrojnici ve Špinově.
 5. Možnost uzavření smlouvy o dílo s Ing. Vábkem (UNIPROJEKT) na zhotovení projektové dokumentace na projekt Loučka IV.
 6. Rozpočtové opatření číslo 8 ze dne 21. 6. 2019

IV: Zastupitelstvo obce bylo informováno o:

 1. Návrhu pana … na vybudování umělého povrchu na dlaždicích v areálu víceúčelového hřiště.
 2. Průběhu výstavby technické haly a přístupové cesty k ní.
 3. Schválení žádosti Mateřské školy Nížkov o podporu formou zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání Šablony II.

V. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 1. Stanovisko, které zaslaly Zastupitelstvu obce Nížkov paní … a paní … . Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 3.

 

Jednání ukončeno ve 2200 hodin.

 

Ověřovatelé: Bohuslav Brukner

 

Miloslav Marek

 

 

 

 

 

 

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce