Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Nížkov – 24.6.2021

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov konaného dne 24. 6. 2021 v 1900 hodin

 

čj.: ZO/3/2021

I. Zastupitelstvo obce schválilo:

 1. Rozšířený program schůze. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 2. Zvýšení rozpočtu na akci Sportoviště Buková. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0, omluven 1.
 3. Vybudování sloupků s řetězy okolo sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi a zadání zakázky panu Kovaříkovi. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.
 4. Rozpočtové opatření číslo 7/2021 ze dne 24. 6. 2021. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.
 5. Odložení realizaci akce Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově a podání žádosti o dotaci příští rok. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2, nepřítomen 0, omluven 1.

 

II. Zastupitelstvo obce Nížkov neschválilo:

nákup kalendářů na rok 2022. Hlasování: pro nákup 0, proti 14, zdržel se 0, nepřítomen 0, omluven 1.

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Další práce při výstavbě sportoviště Buková.
 2. Cenovou nabídku pana Kovaříka na sloupky a řetězy okolo sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi.
 3. Rozpočtové opatření číslo 7/2021 ze dne 24. 6. 2021.
 4. Možnost realizace akce Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově bez dotace.

 

IV. Zastupitelstvo obce bylo informováno:

 1. Že dotace na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy v Nížkově nebyla obci přidělena.
 2. O nabídce nákupu kalendářů na rok 2022.
 3. O připravované rekonstrukci železniční tratě a zastávky Nížkov v roce 2026.
 4. O průběhu rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení v obci Nížkov.
 5. O schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu nájemní s Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Radou obce Nížkov.
 6. O nájmu, který obec platí Lesům ČR za nájem potoka, který protéká Malinským rybníkem.
 7. O přípravě výstavby kabelizace firmou Satt Žďár nad Sázavou.

 

Ověřovatelé:             Jan Mokrý                        Petr Novotný

 

Josef Vlček                                                         Petr Němec

starosta obce                                                   místostarosta obce