Starší usnesení ze schůzí zastupitelstva obce Nížkov

Starší usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nížkov jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.