Výlet na Peperek

Na druhý nejvyšší kopec v blízkém okolí Nížkova Peperek /675m.nm./ se dá vystoupit z několika stran. Mladí sportovci na kolech zvolili přímou cestu blátem a kamením.
Na vrcholovém skalisku zkontrolovali, zda je tam stále vytesáno znamení nůžek a klubka niti.
Cesta dolů kolem samoty Bambouch přes Velkou Losenici a Nové Dvory už byla docela příjemná.

Fotka