Výlet na kole

Chladné počasí už snad končí a tak je čas na výlet. Můžete vyjet třeba na kole. Z Nížkova do Olešenky a potom doleva na Českou Jablonou. Odtud pak Jabloneckým žlabem až k Přibyslavi. U Jablonecké vodní nádrže přejedete silnici a postarém železničním náspu dojedete do Hesova. Zde kousek doleva po hlavní silnici kolem mlékárny Savencia. Ze silnice odbočíte opět doleva hned za mlékárnou. A zde už začíná velmi zajímavá křížová cesta, která končí velkým kovaným křížem nad vesnicí Uhry. Čtrnáct zastavení na křížové  cestě je dílem uměleckého kováře Petra Štáfla.
IMG-7237 IMG-7244

Z kopce jsou krásné výhledy na Přibyslav i na vrcholy kolem Nížkova Strážky, Blažkov a Rosička. Na druhou stranu je možné vidět Jihlavské vrchy a rozlehlý Melechov. Dál pokračujeme silničkou doprava k pozůstatkům středověké těžby Buchberg. Zde je velmi zajímavým způsobem popsaná těžba stříbra. Odtud je možnost vrátit se z kopce dolů do Hesova a přes Přibyslav zpátky do Nížkova. Ti vytrvalejší mohou pokračovat doleva přes Utín až do Dlouhé vsi /dříve také Langendorf/, kde se nachází kostel sv. Mikuláše. Ano, stejně jako v Nížkově. I zde je vedle kostela menší kostnice. Bohužel kostel i kostnice jsou běžně nepřístupné. Z Dlouhé vsi je možné pokračovat po modré turistické značce polní cestou přes zajímavou vesničku Kněžská /Pfafendorf/ a potom doleva po silnici do vsi Dvorek, kde si můžete prohlédnout pěknou stavbu prázdninového střediska Salesiánů /nyní v soukromých rukou/. Za Dvorkem odbočíte doleva na Dolní Jablonou, kde se vracíme již zpět po známě silnici do Nížkova.