Žádost o přidělení bytu v domě pokojného života

Žádost o přidělení bytu v DPŽ je možné doručit buď poštou, anebo osobně na Obecní úřad v Nížkově. K žádosti je třeba také mít vyplněný  formulář  – Vyjádření lékaře.

Žádost o přidělení bytu v DPŽ

Vyjádření lékaře k žádosti o přidělení bytu v DPŽ