Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Vítejte v Nížkově obci na Vysočině
Obec Nížkov

Sportoviště za sokolovnou

Sportoviště za sokolovnou

Přístup je volný dle rozvrhu a podmínek řádu hřiště. Organizované aktivity mají předem rezervovaný čas, v ostatní čas lze navštívit dle dohody s ostatními sportovci na hřišti.

Rozvrh-hodin-sportoviště 2023

Provozní řád hřiště vydává Obec Nížkov za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Nížkov a jeho blízkém okolí.

Článek I – Povinnosti uživatele

Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

Uživatel je povinen zkontrolovat stav sportoviště a případně zjištěné závady ihned oznámit provozovateli nebo správci hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.

Herní prvky – univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Uživatel si herní prvky připraví a uklidí sám. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale musí se pouze nosit.

Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy do původního stavu.

V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli nebo správci hřiště.

Článek II – Využívání hřiště

Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Nížkov, č. p. 107, 592 12 Nížkov (dále jen provozovatel).

Hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy a provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.), a atletice.

Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina.

Článek III – Provoz a správa hřiště

Za plynulý provoz hřiště odpovídají správci hřiště:

Využívání hřiště se řídí rozvrhem, který je přílohou tohoto provozního řádku. V časech daných rozvrhem je sportoviště vyhrazeno pro uvedené objednavatele, a proto uzavřené pro veřejnost.

V době, kdy není sportoviště vyhrazeno pro určeného objednatele, je otevřeno pro veřejnost v době od 15 do 19 hodin. V době víkendů, prázdnin a státních svátků je hřiště pro veřejnost otevřeno pouze po dohodě se správci.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

Objednání hřiště s případným využitím použitelného vybavení hřiště je možné na
telefonních číslech provozovatelů /v uvedeném pořadí/.

Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

Článek IV – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování zařízení, oplocení a plochy celého areálu.

V této souvislosti zde platí zákaz:

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
 • vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, tretry, boty s černou
 • podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou),
 • manipulace s ostrými předměty,
 • jízdy na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a podobných
 • předmětech, které by mohly hřiště poškodit,
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
 • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu,
 • používání nápojů na bázi Coly (Coca – Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.),
 • vstupu podnapilým osobám,
 • kouření v celém areálu,
 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
 • trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy
 • a keře v areálu hřiště,
 • vstupu se zvířaty,
 • odhazování žvýkaček.

Není dovolen přístup na zakryté doskočiště a roznášení písku na běžeckou dráhu a hřiště.

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z „tribuny“ (mimo atletickou dráhu).

Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Uživatel po celou dobu činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.

Za uživatele mladší 18 let zodpovídá zákonný zástupce. Zákonný zástupce odpovídá také za případně škody, které uživatel mladší 18 let způsobí.

Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích. Využívání sportoviště je pouze na vlastní nebezpečí uživatele.

Za škodu či zcizení osobních věcí uživatelů provozovatel nezodpovídá.

Čl. V – Nedodržování ustanovení provozního řádu

Nedodržuje – li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště nebo provozovateli areálu.

Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu sportoviště.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Náhrada za případné škody bude vymáhána od uživatele, který škodu způsobil. Náhrada za případné škody, které způsobí uživatel mladší 18 let, bude vymáhána od zákonného zástupce tohoto uživatele.

V případě, že nebude správci nebo provozovateli oznámen ten, kdo způsobil poškození sportoviště, bude poškození řešeno s Policií ČR.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obecní ples | 2024

Mobilní aplikace

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

O historii Nížkova

Nížkov patří k nejstarším doloženým místům Českomoravské vysočiny. Prvním známým majitelem byl Jan z Polné, který zde chtěl založit klášter. Rozhodl se pro Nížkov, kam přišli první mniši z Oseku v roce 1234. Založili klášter „Cela sv. Bernarda“ s dřevěným kostelem. Podle kronikáře Jindřicha Řezbáře si tu zřídili též vinohrad... Více o historii obce


nahoru